Jos Kusters Transport – Privacy Policy

Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens

Jos Kusters Transport (hierna verder “KustersGassen”)
Nelemeersstraat 20
B-9830 Sint-Martens-Latem

Door gebruik te maken van de website van KustersGassen aanvaardt de bezoeker impliciet deze Privacy Policy.

Verzameling, gebruik en/of verwerking van gegevens

De persoonlijke gegevens die worden verkregen via contracten, formulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, bezochte pagina’s of alle andere vrijwillig gegeven persoonlijke gegevens worden door KustersGassen verzameld, verwerkt, en/of gebruikt met het oog op de volgende doeleinden:

  • uitvoering en naleving van de overeenkomst met de klant inzake de aankoop van producten of diensten in de winkel;
  • leveringen, installaties;
  • opstellen van facturen en facturatie gegevens;
  • alle mogelijke verkoop promotiedoeleinden;
  • direct marketing;
  • markt- en onderzoeksactiviteiten of klantentevredenheidsenquêtes,
  • het contacteren via de sociale media.

KustersGassen vraagt voor wat betreft direct marketing, enquêtes en verkoop promotiedoeleinden je toestemming.

De persoonlijke gegevens zijn:

  • Contactgegeven: adres, e-mailadres, telefoon, – gsm nummer
  • Persoonsgegevens: aankoopgegevens, IP-adres, doorklikgegevens, surfgedrag,

Overdracht aan derde partijen

Je persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met KustersGassen of in opdracht handelen. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht. KustersGassen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden van je gegevens maken.

Toegang tot en beveiliging van persoonlijke gegevens

Alleen de personeelsleden die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen en voor informatica onderhoudswerken zullen toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens, evenals personeelsleden van partijen die contractueel verbonden zijn met KustersGassen en die handelen in haar opdracht.

KustersGassen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy.belgium@joskusterstransport.com.

KustersGassen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Inzage en correctie van gegevens

Je beschikt over het kosteloze recht op – zonder enige motivering – inzage, wijziging, rechtzetting en verzet tegen het aanwenden van je persoonlijke gegevens door KustersGassen

Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar privacy.belgium@joskusterstransport.com of per brief aan:

Jos Kusters Transport
Nelemeersstraat 20
B-9830 Sint-Martens-Latem

Je kan je steeds uitschrijven voor communicaties via e-mail door op de desbetreffende link te klikken.

het verliezen of het stelen van je persoonlijke gegevens door ingebouwde controlemechanismen.


Mailing – nieuwsbrieven

Via onze nieuwsbrief ontvang je te allen tijde kosteloos opzegbare informatie over onze producten en aantrekkelijke aanbiedingen.

De gegevens worden door ons opgeslagen voor herhaald gebruik ervan voor de genoemde doeleinden.

Je ontvangt de nieuwsbrief enkel wanneer je ons uitdrukkelijk onderstaande toestemming verleend hebt en wij jouw toestemming geregistreerd hebben. Op eenvoudig verzoek kan je inzage krijgen wat betreft je gegeven toestemming tot ontvangen van nieuwsbrieven en aanbiedingen. Je kunt de door jouw eenmaal verleende toestemming te allen tijde herroepen.

KustersGassen verbindt er zich toe dat je jezelf eenvoudig en kosteloos kan uitschrijven via het aanklikken van een link onderaan de e-mail van de nieuwsbrief of de direct marketing. Indien je geen e-mails meer van KustersGassen wenst te ontvangen volstaat het om in één eenvoudig klik uit te schrijven op de daartoe voorziene link.
Wanneer je jezelf hebt ingeschreven op de nieuwsbrieven van KustersGassen te ontvangen

Je jezelf uitschrijven door contact op te nemen met KustersGassen middels een e-mail aan privacy.belgium@joskusterstransport.com of per post aan

Jos Kusters Transport
Nelemeersstraat 20
B-9830 Sint-Martens-Latem

Voor andere vragen kan je steeds contact op nemen met 09/380 00 38